Knowledgebase
Konto gry Steam - Błąd logowania
Posted by Lord Victorious (Firefly) on 07 June 2016 05:52 PM

Jeśli stworzyłeś konto przez Steam, MUSISZ korzystać z tej platformy, aby uruchomić Stronghold Kingdoms. Logowanie się do zwykłego klienta gry będzie skutkować wystąpieniem błędu

(5 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako support.strongholdkingdoms.com/index.php?