Knowledgebase: Polish
Konto gry Steam - Błąd logowania
Posted by Lord Victorious (Firefly) on 07 June 2016 05:52 PM

Jeśli stworzyłeś konto przez Steam, MUSISZ korzystać z tej platformy, aby uruchomić Stronghold Kingdoms. Logowanie się do zwykłego klienta gry będzie skutkować wystąpieniem błędu

(6 vote(s))
Helpful
Not helpful