Knowledgebase
Przez przypadek opuściłem lub przekonwertowałem złą wioskę!
Posted by Lord Victorious (Firefly) on 07 June 2016 05:41 PM

Nie możemy zmieniać, resetować lub przywracać atrybutów wiosek, stolic lub zamków. Bądź ostrożny przy wykonywaniu takich akcji!

(5 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako support.strongholdkingdoms.com/index.php?