Knowledgebase: Polish
Przez przypadek opuściłem lub przekonwertowałem złą wioskę!
Posted by Lord Victorious (Firefly) on 07 June 2016 05:41 PM

Nie możemy zmieniać, resetować lub przywracać atrybutów wiosek, stolic lub zamków. Bądź ostrożny przy wykonywaniu takich akcji!

(5 vote(s))
Helpful
Not helpful