Knowledgebase: Polish
Błąd podczas otwierania pakietów kart
Posted by Lord Victorious (Firefly) on 07 June 2016 05:30 PM

Jeżeli doświadczyłeś takiego błędu, wyloguj się z gry i ponownie zaloguj. Karty zostaną automatycznie dodane do Twojego konta.

(6 vote(s))
Helpful
Not helpful