Knowledgebase: Polish
Kilka kont
Posted by Lord Victorious (Firefly) on 07 June 2016 05:29 PM

Każdy gracz może mieć tylko JEDNO konto.

Logowanie na inne konta może zakończyć się blokadą powiązanych kont. Długośc blokady znajduje się w wiadomości, która widzisz podczas próby logowania. Jeżeli wiadomość nie zawiera takiej informacji, oznacza to, że konto zostało zablokowane na stałe.

(17 vote(s))
Helpful
Not helpful