Knowledgebase: Polish
Czy światy gry korzystają z odmiennych języków?
Posted by Lord Victorious (Firefly) on 07 June 2016 04:01 PM

Zachęcamy graczy do korzystania z języka danego świata. Graczy, którzy nie stosują sie do tych zaleceń na forum lub podczas pisania wiadomości do dużej ilości osób, moga stracić możliwość komunikacji w danym świecie.

(3 vote(s))
Helpful
Not helpful