Knowledgebase
Czy to konto jest zablokowane?
Posted by Lord Victorious (Firefly) on 07 June 2016 03:40 PM

Gracze nie mogą sprawdzać statusu kont innych osób. Jeżeli konto zostaje zablokowane, wszystkie wioski przypisane do tego konta zostaną z czasem usunięte ze wszystkich serwerów.

(9 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako support.strongholdkingdoms.com/index.php?