Knowledgebase: Polish
Czy to konto jest zablokowane?
Posted by Lord Victorious (Firefly), Last modified by Lord Victorious (Firefly) on 07 June 2016 03:40 PM

Gracze nie mogą sprawdzać statusu kont innych osób. Jeżeli konto zostaje zablokowane, wszystkie wioski przypisane do tego konta zostaną z czasem usunięte ze wszystkich serwerów.

(9 vote(s))
Helpful
Not helpful